top of page
GB_THAILAND_ITINERARY_KANCHANABURI.jpg

Western

THAILAND

WTKAN-BS006.jpg

กาญจนบุรี - สังขละบุรี

ด่านเจดีย์สามองค์ วัดวังก์วิเวการาม

 ตักบาตรสะพานมอญ ล่องเรือวัดเมืองเก่า
น้ำตกเกริงกาเวียง สะพานข้ามแม่น้ำแคว

เดินทาง ก.ย. - ต.ค. 66

2 วัน 1 คืน

฿3,590

ราคาเริ่มต้น

131.jpg

กาญจนบุรี

เลคเฮฟเว่น

คีรีมันตรา น้ำตกเอราวัณ วัดถ้ำเสือ

เมืองมัลลิกา สะพานข้ามแม่น้ำแคว

เดินทาง ก.ย. - ธ.ค. 66

2 วัน 1 คืน

฿5,200

ราคาเริ่มต้น

WTKCN-BS002.jpg

กาญจนบุรี - สังขละบุรี

ทองผาภูมิ ด่านเจดีย์สามองค์

วัดวังก์วิเวการาม ตักบาตรสะพานมอญ
ล่องเรือวัดเมืองเก่า น้ำตกเกริงกระเวียง

เดินทาง ส.ค. - ก.ย. 66

3 วัน 2 คืน

฿5,555

ราคาเริ่มต้น

126636.jpg

กาญจนบุรี

ไปลั้นลา กาญนะ!!

น้ำตกไทรโยกน้อย วัดถ้ำเสือ

ต้นจามจุรียักษ์ ล่องแพแม่น้ำแควน้อย

เดินทาง ก.ย. - ธ.ค. 66

2 วัน 1 คืน

฿2,000

ราคาเริ่มต้น

WTKCN-BS004.jpg

กาญจนบุรี 1 วัน

วิถีใหม่ ไหว้พระ ซาฟารี

วัดทิพย์สุคนธาราม วัดสระลงเรือ วัดถ้ำเสือ

สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซาฟารีปาร์ค

เดินทาง ส.ค. - ต.ค. 66

1 วัน

฿1,199

ราคาเริ่มต้น

354538.jpg

ระยอง

สีสันตะวันออก เกาะเสม็ด

วัดละหารไร่ หาดทรายแก้ว ทุ่งโปรงทอง
เรือรบหลวงประแส ตลาดบ้านเพ

เดินทาง ส.ค. - ต.ค. 66

2 วัน 1 คืน

฿3,990

ราคาเริ่มต้น

bottom of page