top of page

THE ROAD STARTS HERE 

สัมผัส 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

    

  • เยี่ยมชมปราสาทนครวัด อันยิ่งใหญ่อลังการของอาณาจักรขอม

  • ชมเมือง นครธม ดินแดนอารยธรรมโบราณของเขมร

  • ตื่นตาตื่นใจกับความมหัศจรรย์ที่ปราสาทบายน เพลิดเพลินไปกับต้นไม้ดึกดำบรรพ์ขนาดใหญ่มหึมาอายุนับร้อยปี ที่ ปราสาทตาพรหม

  • เยือนปราสาทบันทายศรี ปราสาทหินทรายสีชมพูการแกะสลักหินที่งดงามอ่อนช้อย จนได้รับ ยกย่องให้เป็นเพชรน้ำเอกแห่งศิลปะเขมร

  • ล่องเรือ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย โตนเลสาบ ชมวิถีชีวิตผู้คนที่อาศัยในบ้านเรือนแพ

  • แวะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หัวกะโหลก เพื่อไว้อาลัยให้กับมวลมนุษยชาติ ในช่วงสงครามล้างเผ่าพันธุ์

Download Itinerary
BACK
bottom of page