top of page

Switzerland - the Home of Hospitality

สถาบันสวิสเพื่อการบริหารจัดการและงานบริการ (Swiss Institute for Management & Hospitality: SWISS IM&H) มุ่งมั่นดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้นำด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว เรามีความภูมิใจที่จะแจ้งว่าสถาบันของเราเป็นหนึ่งในสถาบันทางการศึกษาหลักชั้นนำด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่า SWISS IM&H มุ่งมั่นจะเป็นสถาบันระดับโลกด้านการให้การศึกษาด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว นักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกที่สมัครเข้าเรียนที่สถาบัน SWISS IM&H ได้รับประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรมหรือธุรกิจการท่องเที่ยว เราดำเนินการอย่างเต็มความสามารถในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อให้สามารถจัดการกับความท้าทายต่างๆ ในธุรกิจนี้ นอกจากนี้ SWISS IM&H ยังมีคณะกรรมการให้คำปรึกษาซึ่งประกอบด้วยผู้นำธุรกิจที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนา ทั้งนี้ เราดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าหลักสูตรของเรา สามารถใช้งานได้จริงและตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ SWISS IM&H เติบโตขึ้นเรื่อยๆในธุรกิจการโรงแรมระดับโลก โดยการพัฒนาและทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม นักศึกษา นักเรียนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ เราเชื่ออย่างยิ่งว่า “เราไม่ได้ดีกว่า แต่เราแตกต่าง” เรามีความต้องการที่จะต้อนรับนักศึกษาธุรกิจการโรงแรมที่จะเข้าร่วมกับ SWISS IM&H เพื่อเติมเต็มเป้าหมายของตนและก้าวสู่ตำแหน่งสำคัญในองค์กร เรากำลังรอที่จะพบคุณที่โรงเรียนของเราและอยากให้ทุกคนพบแต่สิ่งที่ดีที่สุดในอนาคต!

 

สวิสเซอร์แลนด์ – บ้านแห่งการโรงแรม

 

จะมีที่ใดที่จะให้การศึกษาด้านการโรงแรมได้ดีกว่าดินแดนแห่งต้นกำหนดของด้านนี้ ยินดีต้อนรับสู่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และยินดีต้อนรับสู่ SWISS IM&H สถาบันที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพที่เป็นเลิศและสม่ำเสมอ เราไม่ได้มีดีแต่อาศัยคำหรูๆที่ว่า “ทำในสวิส (Made in Swiss)” แต่เรายังนำเสนอการให้การศึกษาควบคู่ไปกับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ ซึ่งแตกต่างจากการสอบระดับมืออาชีพของสวิส แต่ก็ได้รวมหลายแง่มุมของการสอบดังกล่าวสำหรับมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ด้านการศึกษา การฝึกอบรม หรือการทำงานในแบบสวิส ที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นการเปิดประตูสู่การประกอบอาชีพที่ประสบความสำเร็จในยุคโลกาภิวัตน์ การวางพื้นฐานโดยสถาบันการศึกษาและฝึกอบรม SWISS IM&H เป็นสิ่งจำเป็นในฐานะเครื่องชี้แนวทางของคุณสำหรับอนาคตอย่างมืออาชีพในสังคมที่ให้ความสำคัญของการบริการเป็นสำคัญของเรา

 

More Informations

BACK
bottom of page